Trainer / Teacher

先生

Leon van Peij, 4e dan jiujitsu

Leon van Peij is sinds 2003 jiujitsuleraar B (niveau 4). Hij begon met judo en jiujitsu in 1980 en sinds 1995 geeft hij jiujitsu les. Naast het lesgeven levert Leon een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van jiujitsu in Limburg. Zo is hij opgeleid tot jiujitsu-scheidsrechter niveau B en is hij bondserkend (JBN) examinator . Als lid van de districtsgradencommissie jiujitsu (DGCJJ) in Limburg is Leon nauw betrokken bij de danexamens jiujitsu en bij jiujitsustages.

Leon van Peij has been a jiujitsu instructor B (level 4) since 2003. He started with judo and jiujitsu in 1980 and has been teaching jiujitsu since 1995. In addition to teaching, Leon actively contributes to the development of jiujitsu in Limburg. He is trained as a jiujitsu referee at level B and is a recognized examiner by the Dutch judo federation (JBN). As a member of the district jiujitsu grading committee (DGCJJ) in Limburg, Leon is closely involved in jiujitsu dan exams and jiujitsu training camps.